Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

«Борис Лур'є. Змінена людина»

Змінена людина – важлива метафора ХХ та ХХІ століть, історії та політики, що намагаються стерти людину, змінити її та позбавити обличчя. Борис Лур'є (1924 - 2008) — американський художник- нонкомформіст та письменник, народжений в СРСР, засновник руху NO!art — одним з перших порушує питання, що вже давно витали в повітрі: зникнення індивідуальності, ентропію особистості, а значить — самої реальності.
Змінена людина – важлива метафора ХХ та ХХІ століть, історії та політики, що намагаються стерти людину, змінити її та позбавити обличчя. Борис Лур'є (1924 - 2008) — американський художник-нонкомформіст та письменник, народжений в СРСР, засновник руху NO!art — одним з перших порушує питання, що вже давно витали в повітрі: зникнення індивідуальності, ентропію особистості, а значить — самої реальності.

Художня практика Бориса Лур'є тісно пов'язана з темою Голокосту. Його виставка «Змінена людина» — це бесіда про кінець метафізики, яка стала «неможливою після Освенциму». Лур`є, який пережив чотири концтабори, вважав, що морально виправданим в «тотальному концтаборі» сучасності може бути лише бунт. Тому за робочу стратегію він обрав жорстку критику. Бачення світу як тотального концтабору, де люди безжально знищують собі подібних; світ як бордель, де людина, а саме жінка, перетворюється на об`єкт — стали опорою та провідником у мистецтві Бориса Лур`є.

Роботи, представлені на виставці, — це дадаїстський жест знищення ненависного об`єкта чи персонажа шляхом його перелицювання та позбавлення обличчя, нейтралізації світового зла в усіх його проявах, стирання з лиця Землі, викреслення з історії.

Мистецтво Лур'є бунтує проти буржуазних цінностей, натомість засвідчує позицію громадянської та особистої свободи. Виставка Бориса Лур`є в Україні — знак відкритості сучасного українського суспільства.
Altered Man is an important metaphor of the twentieth as well as the twenty-first centuries; of history and politics that try to erase and deface the individual. Boris Lurie (1924-2008), Soviet-born American non-conformist artist and writer, founder of the NO!art movement, was one of the first to raise questions that had long been in the air: the disappearance of individuality, the entropy of personality – and thus of reality.

Boris Lurie's art is deeply intertwined with the Holocaust. His Altered Man exhibit is a conversation about the end of metaphysics, which is "impossible after Auschwitz." Lurie, a survivor of four concentration camps, believed that the only moral path in the context of the "total concentration camp" of modern reality is rebellion, and chose scathing criticism as his mode of expression. The vision of the world as both a concentration camp in which people ruthlessly destroy one another, and of the world as a brothel, in which people, particularly women, are objectified — this was the touchstone and the thread that runs through Lurie's art.

The works presented in the exhibition can be seen as a Dadaistic gesture of destruction. The hated object or character is transformed and effaced. Evil in all its guises, is neutralized by erasing it and removing it from the historical record.

The art of Boris Lurie rebels against bourgeois values, and instead stakes out a position of civic and personal liberty. The current exhibition of Boris Lurie in Ukraine is a notable sign of the openness of contemporary Ukrainian society.
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
ЕКСКУРСІЯ
Кураторська екскурсія
Щонеділі о 14:00 на екскурсії розповідаємо про особливості мистецтва американського художника-нонкомформіста Бориса Лур'є. Його художня практика тісно пов'язана з темою Голокосту. Виставка «Змінена людина» — це бесіда про кінець метафізики, яка стала «неможливою після Освенциму». Представлені роботи — дадаїстський жест знищення ненависного об'єкта чи персонажа шляхом його перелицювання та позбавлення обличчя, нейтралізації світового зла в усіх його проявах, стирання з лиця Землі, викреслення з історії.
ЛЕКЦІЯ
Як ми пам'ятаємо Голокост?
Навіщо пам'ятати Голокост? Нібито ми всі знаємо відповідь на це питання — щоб трагедія не повторилася. Але після того, як цей жах накрив Європу, геноциди повторювалися. Нібито все зрозуміло — після такого кошмару людство вже знає, що таке «категоріальне вбивство» та не може більше ступити на цей шлях. Чому ж стали можливі геноциди другої половини ХХ століття? Щось не так з пам'яттю? Як пам'ятати жахи минулого, щоб вони змогли зупинити новий злочин? Як бути з неможливістю говорити про нелюдський досвід? Спробуємо про це поговорити з докторкою філософських наук Лідією Стародубцевою в Одеському художньому музеї.